Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pogrzeb katolicki

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: “Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” (Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański)

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1680

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Koscioła Katolickiego “dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Świeta) i przyjęcie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – zachecamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. w rocznicę śmierci lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich.

Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świetej, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Świetych Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.

Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. “wypominek”, które są systematyczną, cotygodniową modlitwą w intencji zmarłego.

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:
  • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.
  • należy w pierwszej kolejności ustalić możliwość terminu pogrzebu z Księdzem, a dopiero potem z zakładem pogrzebowym.