Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  • zgoda na Sakrament Małżeństwa w bazylice (dot. jeżeli dwoje narzeczonych są spoza parafii w Legnickim Polu).
  • aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • świadectwo Bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu)
  • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
  • akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (ksero).
  • dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
  • dane świadków ślubu
  • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
  • dowody osobiste.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów 2 miesiące przed ślubem. 

NALEŻY WCZEŚNIEJ UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE NA SPISANIE PROTOKOŁU Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM – tel. +48-504-74-64-54 (ks. Robert Bielawski)

ORGANISTA – p. Sebastian Sarnowski – tel. 609-152-844
(należy się z nim skontaktować i omówić sprawy dot. muzyki podczas uroczystości)