Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pierwsza Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324

Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii to TRZECIA NIEDZIELA MAJA.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Świętej o godz.13.00.

Najbliższe terminy Pierwszej Komunii Święte w naszej parafii w poszczególnych latach:

  • 2024: 19 maja
  • 2025: 18 maja
  • 2026: 17 maja
  • 2027: 16 maja
  • 2028: 21 maja
  • 2029: 20 maja
  • 2030: 19 maja