Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kościół gotycki zbudowany na przełomie XV i XVI w., gruntownie przebudowany w XIX w., re­montowany w XX w.

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

Jest to budowla orientowana z prostokątną nawą i węższym, oskarpowanym, sklepionym prezbiterium zakończonym wielobocznie, kwadratową wieżą osi zwieńczoną iglicowym hełmem.

Wnętrze kościoła

We wnętrzu zachowały się pojedyncze elementy zabytkowego wyposażenia, m.in. gotyckie, kamienne sakramentarium z II poł. XV w., klasycystyczny ołtarz, ambona z początku XIX w., organy z 1870 r.

W murach obwodowych kościoła renesansowe i barokowe płyty nagrobne i epitafia z końca XVII i początku XVIII w.