Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego), dostąpić odpustu zupełnego w następujących dniach

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Poniżej zamieszczamy uściślone daty w których każdy wierny zachowując w/w warunki może uzyskać łaskę odpustu zupełnego w Bazylice Mniejszej Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu:
  • 15 czerwca (rocznica nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej)
  • 29 czerwca (uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła)
  • 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli)
  • 14 września (święto Podwyższenia Krzyża Świętego)
  • 7 października (uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła)
  • 16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej)
  • dzień dowolnie wybrany przez wiernego (raz w roku)