Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1536

I. Kandydat winien osobiście zgłosić się do Rektoratu Seminarium celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy wstępnej po uprzedniej rozmowie z Księdzem Proboszczem swojego miejsca zamieszkania.

II. Wymagane dokumenty :

  • Podanie o przyjęcie, życiorys, 2 fotografie podpisane
  • Metryka Chrztu i Bierzmowania
  • Świadectwo maturalne (oryginał), należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie
  • Opinia Katechety
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • Opinia Księdza Proboszcza – wg formularza seminaryjnego
  • Dowód osobisty
  • Książeczka wojskowa

III. Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + rozmowa wstępna).