Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kościół wzmiankowany w 1251 i 1312 r., a zachowany kościół wzniesiono około 1500 r., przebudowany na początku XVIII w. Zachowany kościół to budowla orientowana, murowana jednonawowa wydzielonym i prosto zamkniętym prezbiterium i wysoką przybudówką od strony południowej.

Kościół filialny św. Antoniego Padewskiego

Dachy dwuspadowe, w elewację frontową kościoła wbudowano kamienną czworoboczną, kamienną wieżę z ostrołucznym, późnogotyckim, profilowanym portalem, nakrytą obecnie da­chem namiotowym. W kruchcie fragmenty malowanego belkowego stropu z motywami roślinnymi z początku XVIII w.

Wnętrze kościoła

We wnętrzu zachowały się m.in. ołtarz, ambona, prospekt organowy z XVIII w., obraz malowany na desce ze sceną Hołdu pasterzy, renesansowe, drewniane epitafium z 1615 r. W murach magistralnych szereg kamiennych nagrobków i epitafiów.