Skip to content Skip to footer

SKĄD PARAFIA MA PIENIĄDZE?

Nasza parafia utrzymuje się przede wszystkim z ofiar parafian i dobrodziejów.

Zdecydowaną większość wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem parafii (od ogrzewania poprzez utrzymanie księdza, remonty itd., aż po wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią (np. wino i komunikanty do Mszy Świętej) finansujemy dzięki ofiarności naszych parafian i dobrodziejów.

Za wszystkie ofiary bardzo dziękuję!

JAKIE SĄ STAŁE WYDATKI PARAFII?

 • Utrzymanie kościoła parafialnego, kościołów filialnych i plebanii. To największa część wydatków parafialnych, na którą składają się opłaty za ogrzewanie plebanii (w miesiącach zimowych ok. 4.000-6.000 PLN/miesiąc), opłaty za energię elektryczną (ok. 1.300 PLN/miesiąc), opłaty za wodę, wywóz śmieci, wynagrodzenia posługujących w parafii.
 • Wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią. To koszty związane z zakupem komunikantów, wina mszalnego, kwiatów do wystroju kościoła, troską o st

  an strojów liturgicznych i samego kościoła, a także materiały związane z funkcjonowaniem grup parafialnych

 • Utrzymanie duchownego. W naszej diecezji wszystkie ofiary składane przez parafian za posługi idą do kasy parafialnej, z której co miesiąc jest wypłacana pensja dla księdza posługującego w parafii. Od tej pensji ksiądz jest zobowiązany do samodzielnego opłacenia składek na ZUS, Urząd Skarbowy i stałych opłat na rzecz diecezji. Księża goście, których zapraszamy czasem do pomocy otrzymują także ofiarę za sprawowane posługi duszpasterskie.
 • Amortyzacja budynków i sprzętu. Tak jak w domu tak też w parafii stale coś się zużywa, jest do zrobienia, wymaga bieżących przeglądów, atestów, napraw.  Te wydatki są również związane z opłatą ubezpieczenia 3 kościołów i plebanii.
 • Ryczałt parafialny. Każda parafia przekazuje comiesięczną opłatę do Legnickiej Kurii Biskupiej od każdej osoby zameldowanej na terenie danej parafii. Są to pieniądze przeznaczone na funkcjonowanie Diecezji Legnickiej, diecezjalnych instytucji i inicjatyw  (w przypadku naszej parafii ok. 1.350 zł/miesięcznie).

JAK MOGĘ POMÓC?

 • Pierwszą formą pomocy, o którą proszę jest MODLITWA za naszą parafię, za parafian (nawzajem za siebie) i za Proboszcza. Zachęcam do ofiarowania w tej intencji także  wyrzeczeń i postu, wysiłku związanego z codziennymi przeciwnościami. Pan Bóg doskonale wie, jak ten kapitał zagospodarować i w Jego bankowości nic się nie straci 🙂
 • WOLONTARIAT – wsparcie wspólnoty parafialnej przez konkretne działania – od gospodarczych (jak np. pomoc przy pracach związanych z rokiem liturgicznym – budowanie dekoracji świątecznych, pomoc przy różnego rodzaju spotkaniach, pomoc w porządkowaniu placu kościelnego), po formacyjne (posługa w czasie liturgii – np. czytanie Słowa Bożego czy wezwań modlitwy wiernych).
 • WSPARCIE FINANSOWE. Podobnie jak w codzienności ten wymiar jest niezbędny także do normalnego funkcjonowania wspólnoty parafialnej. Jego podstawową formą są ofiary składane w czasie Mszy św. niedzielnej. Zwykle odbywało się to poprzez tradycyjny koszyczek wędrujący przez ławki kościoła, Także z tyłu bazyliki, pod chórem są dwie duże skarbony – do których można składać ofiary na utrzymanie parafii.

Istnieje również możliwość przekazania ofiary, wpłacając bezpośrednio ofiarę na konto bankowe parafii:

 • PL 22 1240 1473 1111 0011 1774 6353

Jeżeli wpłata na konto będzie zawierała w tytule sformułowanie darowizna na cele kultu religijnego, to można przy składaniu PIT odliczyć ją od dochodu (na podstawie potwierdzenia przelewu, bez żadnych dodatkowych dokumentów poza PIT-O) do wysokości 6% dochodu. Więcej informacji na temat odliczenia od podatku TUTAJ 

Istnieje również możliwość przekazania darowizny na parafię poprzez parafialną bramkę szybkich płatności elektronicznych dostępną poniżej

 


CO WATYKAN MÓWI O FINANSACH PARAFIALNYCH?

Z Instrukcji watykańskiej Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie Nowej Ewangelizacji:

Zarządzanie dobrami, którymi każda parafia rozporządza w różnym stopniu, jest ważnym obszarem ewangelizacji i ewangelicznego świadectwa wobec Kościoła i społeczeństwa, ponieważ – jak przypomniał papież Franciszek – „wszystkie dobra, które mamy, Pan daje nam, aby świat mógł postępować naprzód, aby rozwijała się ludzkość, aby pomagać innym”. Dlatego proboszcz nie może i nie powinien sam spełniać tego zadania, ale konieczne jest, aby współpracownicy pomagali mu zarządzać dobrami Kościoła przede wszystkim z ewangelizacyjnym zapałem i w duchu misyjnym.

Rada do spraw ekonomicznych może odegrać szczególną rolę w podnoszeniu kultury współodpowiedzialności, w przejrzystości w zarządzaniu i w zaspokajaniu potrzeb Kościoła we wspólnotach parafialnych. W sposób szczególny, transparentność należy rozumieć nie tylko jako formalne przedstawianie danych ekonomicznych, ale raczej jako należną wspólnocie informację oraz cenną okazję dla jej formacyjnego zaangażowania. Jest to niezbędny modus agendi dla wiarygodności Kościoła, szczególnie tam, gdzie jest on w posiadaniu znaczących dóbr, którymi trzeba zarządzać.

Zwykle, zapewnienie przejrzystości ekonomicznej można osiągnąć poprzez opublikowanie rocznego sprawozdania, które najpierw należy przedłożyć ordynariuszowi miejsca, ze szczegółowym wskazaniem dochodów i wydatków. W ten sposób, dobra należą do parafii a nie do proboszcza. Choć jest on ich zarządcą, cała wspólnota będzie miała świadomość tego jak zarządzano majątkiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna parafii i jakimi zasobami mogłaby ona realnie rozporządzać.

Ofiarę składaną na cele parafialne bądź za posługi religijne można złożyć w kancelarii lub zakrystii parafialnej, albo wpłacając ofiarę na konto parafialne z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego.

Można również skorzystać z poniższej bramki szybkich płatności elektronicznych.

Za wszystkie ofiary składam naszym Darczyńcom serdeczne

Bóg zapłać!