Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź,…

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓWO TYTULE BAZYLIKI MNIEJSZEJ IV. OBOWIĄZKI I ZADANIA W DZIEDZINIE LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ 1. W bazylice mniejszej winna być zapewniona stała liturgiczna formacja wiernych: przez kształcenie zespołów ustanowionych…