Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Służba Liturgiczna to miejsce kształtowania młodych chłopców oraz dorosłych mężczyzn. Każdy odnajdzie swoje miejsce i zadania w różnych grupach funkcjonujących w Służbie Liturgicznej: kandydaci, ministranci, lektorzy, ceremoniarze, szafarze.